Как да изберем честотата на ултразвуковия почистващ препарат

- 2021-06-11-

Трябва правилно да се изправим пред избора на честота наултразвукова машина за почистванепочистване. Честотата на технологичните параметри наултразвукова машина за почистване plays a decisive role. The editor of the ултразвукова машина за почистване equipment said that because it has a direct effect on cavitation. Ultrasonic cleaning machine, the lower the frequency, the stronger the ultrasonic cavitation, the cleaning effect is also ideal but noisy. It is usually used for cavitation at this time, and the cleaning effect of an ултразвуков почистващ препаратс честота 20 kHz също е по-добре.
The attenuation of the high-frequency ultrasonic vibration in the cleaning fluid will also affect the price of the ултразвукова машина за почистване. The high-frequency cleaning equipment has a short distance and the effect of the cavitation intensity is weak. Therefore, the cleaning efficiency is also low.
Ултразвукът е вид механична вълна, честотата на вибрациите е по-висока от тази на звуковите вибрации. Възбуждащото напрежение се генерира от чипа на преобразувателя. Той има висока честота, къса дължина на вълната, дифракционен феномен, особено добра насоченост и може да стане характеристика на разпространението на лъчите. . Способността на ултразвука да прониква в течности и твърди вещества, особено в непрозрачни твърди частици на слънчева светлина, може да проникне на дълбочина от десетки метри.