Принципът на ултразвуковия почистващ препарат

- 2021-06-07-

Принципът наУлтразвуков почистващ препарате да преобразува звуковата енергия на мощния ултразвуков честотен източник в механични вибрации през преобразувателя и да излъчва ултразвуковата вълна към почистващата течност в резервоара през стената на резервоара за почистване. Благодарение на ултразвуковото излъчване, микромехурчетата в течността в резервоара могат да продължат да вибрират под действието на звукови вълни. По време на този процес се генерират ударни вълни, когато мехурчетата са затворени, причинявайки 1012-1013pa налягане и локална корекция на температурата около мехурчетата. Огромното налягане, генерирано от тази ултразвукова кавитация, може да унищожи неразтворимата мръсотия и да ги накара да се диференцират в разтвора. Прякото и повтарящо се въздействие на кавитацията от парен тип върху мръсотията.